Новини и съобщения
21 Юли 2017, 15:04 157 ГИЧЕ ОБЯВЯВВА 11 (ЕДИНАДЕСЕТ) СВОБОДНИ МЕСТА
 След трети етап на класиране 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" обявява 11 свободни места за ученици в VIII клас с интензивно изучаване на испански език.
Срокове и график за попълване на свободните места:
Подаване на документи за участие в класирането от 24 юли до 27 юли 2017г. в сградата на 157 ГИЧЕ - КК2
Обявявяване на резутатите от класирането: до 12.00ч. на 28 юли 2017г.
Записване на класираните ученици: от 31 юли до 02 август 2017г.

 

Връзка към форума и коментари

 
21 Юли 2017, 14:49 ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ-СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ
 ДАТА:
01.09.2017г Български език и литература– X клас - 10.00ч
04.09.2017г Физическо възпитание и спорт – X клас – 10.00ч
05.09.2017г Биология и здр.обр. – X клас – 10.00ч
07.09.2017г Английски език –ПП- IX клас – 10.00ч
08.09.2017г Испански език за VIII, IX, X и XI клас – 10.00ч
11.09.2017г Математика за VIII, IX, X и XI клас – 10.00ч
12.09.2017г История и цивилизация – X клас – 10.00ч
13.09.2017г Химия и опазване на окол.среда –X клас – 10.00ч

 

Връзка към форума и коментари

 
03 Юли 2017, 15:49 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
 30.06.2017 г. 9.00 часа - Химия и опазване на ок.среда – ЗП – 11 клас
за оформяне на оценка II срок
30.06.2017 г.10.00 часа - Химия и опазване на ок.среда – ЗП – 10 клас
за оформяне на оценка II срок
03.07.2017 г.10.00 часа - Физическо възпитание и спорт – ЗП – 10клас
за оформяне на оценка II срок
04.07.2017 г.10.00 часа - Математика – ЗП – 10 клас
I поправителна сесия
05.07.2017 г. 10.00 часа - История и цивилизация - ЗП – 10 клас
за оформяне на оценка II срок
05.07.2017 г.10.00 часа - История и цивилизация - ЗП – 9 клас
I поправителна сесия
06.07.2017 г. 10.00 часа - Химия и опазване на ок.среда – ЗП – 10клас
I поправителна сесия
06.07.2017 г.10.00 часа - Химия и опазване на ок.среда – ЗП – 11клас
Самостоятелна форма - I поправителна сесия
07.07.2017 г.10.00 часа – Английски език – ПП – 9 клас
I поправителна сесия
07.07.2017 г.10.00 часа - Биология и здр. образование – ЗП - 10 клас
I поправителна сесия
10.07.2017 г.10.00 часа - География и икономика – ЗП - 10 клас
I поправителна сесия
11.07.2017 г.10.00 часа - Испански език –интензивно изучаван – 8 клас
I поправителна сесия
11.07.2017 г.10.00 часа - Испански език – ПП – 9 клас
I поправителна сесия
11.07.2017 г.10.00 часа - Испански език – ПП – 10 клас
I поправителна сесия
11.07.2017 г.10.00 часа - Испански език – ПП – 11 клас
Самостоятелна форма - I поправителна сесия
13.07.2017г. 10.00 часа - Математика – ЗП – 8 клас
I поправителна сесия
13.07.2017г.10.00 часа - Математика – ЗП – 9 клас
I поправителна сесия
13.07.2017г.10.00 часа - Математика – ЗП –11 клас
Самостоятелна форма - I поправителна сесия
13.07.2017г.10.00 часа - Български език и литература – ЗП –10 клас
I поправителна сесия

 

Връзка към форума и коментари

 
27 Юни 2017, 14:30 ВАЖНО
 График за дейностите на училищната комисия по приема:

28.06.2017г - 30.06.2017г вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие на втори етап

05.07.2017г. - 07.07.2017г. вкл. от 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на втори етап на класиране

18.07.2017г. - 19.07.2017г. вкл. 08:00 до 18:00ч. записване на приетите на трти етап на класиране

24.07.2017г. - 27.07.2017г 08:00 до 18:00ч. вкл.приемане на докумети при свободни места след трети етап

31.07.2017г. - 14.09.2017г вкл. класиране и записване при свободни места след трети етап

 

Връзка към форума и коментари

 
08 Юни 2017, 13:08 ГРАФИК за провеждане на НВО за осми клас-устен
 Графика за изпитване на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на испански език

 

Връзка към форума и коментари