• Български език и литература за ДЗИ - Допълнителни обучения във втори гимназиален етап, ръководител: Светлозара Василева
  • Волейболен тим - Занимания по интереси, ръководител: Калоян Чернев
  • Гиче-кокиче -  Занимания по интереси, ръководител: Мартин Хаджидимитров
  • Мажоретен отбор „ГИЧЕТО СТАРС“ - Занимания по интереси, ръководители: Татяна Лазарова-Добрева и Христина Дамянова
  • Преводачи - Занимания по интереси, ръководител: Ваня Йорданова
  • Здравословен начин на живот - Занимания по интереси, ръководител: Пепинка Янкова