Представяне на екипа от преподаватели

за  учебната  2018/2019 Г.

8 а клас Христина Дамянова – класен ръководител

Екатерина Цветкова – преподавател по Испански език

8 б клас Лалка Донева – класен ръководител

Лалка Донева – преподавател по Испански език

8 в клас Соня Партъчева  – класен ръководител

Северина Стефанова – преподавател по Испански език

8 г клас Вели Вели – класен ръководител

Виктория Евтимова – преподавател по Испански език

8 д клас Ваня Тошева – класен ръководител

Ваня Тошева – преподавател по Испански език

Български език и литература

 

Иван Гелков

 

Математика

 

Соня Партъчева на 8 а,б,в

Илияна Илиева на 8 г,д

Информационни технологии

 

 

Йорданка Тодорова

Веска Ядкова

Соня Партъчева на 8 в

Философия

 

Христина Дамянова

 

Изобразително изкуство

 

Иван Кръстев

 

Музика

 

Здравка Велева

 

Физическо възпитание и спорт

Вели Вели