На 19.04.2018 г. от 18.30 ч. в 157.ГИЧЕ "Сесар Вайехо" ще се проведе родителска среща за 12 клас във връзка с провеждането на ДЗИ.