Ученическия отбор към БЧК на 157 ГИЧЕ спечели първо място на турнира в Район Слатина. 

Нашите ученици са нашата гордост!