Разписание на часовете за 10 октомври 2018г. – провеждане на ОС и ПС от 12:10 до 14:10

 

Първа смяна:

 1. 07:40-08:10
 2. 08:20-08:50
 3. 09:00-09:30
 4. 09:50-10:20
 5. 10:30-11:00
 6. 11:10-11:40
 7. 11:45-12:05

 

Втора смяна:

 1. 14:15-14:35
 2. 14:40-15:10
 3. 15:20-15:50
 4. 16:10-16:40
 5. 16:50-17:20
 6. 17:30-18:00
 7. 18:10-18:40

 

*** Нулев час по АЕ в 12Б клас се премества като 6-и в четвъртък

*** Часовете по спортни дейности в 11Б, 12Б и Г – се провеждат във време и място след уговорка между съответния преподавател и класа.