Разписание на часовете за втора смяна на 16 и 17 октомври - родителски срещи

1.

12:50 – 13:30 ч

2.

13:40 – 14:15 ч.

3.

14:25 – 15:00 ч.

4.

15:10 – 15:45 ч.

5.

16:00 – 16:35 ч.

6.

16:45 – 17:20 ч.

7.

17:30 – 18:05 ч.