Моля обърнете внимание, че за първа смяна няма промяна в учебното разписание!