ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПЪТУВАНЕ В МАДРИД ОТ  26.05.2019Г ДО 01.06.2019Г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ Е ИЗБРАН ПРЕВОЗВАЧ -  БЪЛГАРИЯ ЕР.  ЦЕНАТА ЗА ЕДИН ПЪТНИК Е ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ 252 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН ОСНОВЕН БАГАЖ 23 КГ И 10 КГ  РЪЧЕН БАГАЖ.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, КОИТО СА ОДОБРЕНИ ЗА СЪОТВЕТНОТО ПЪТУВАНЕ ТРЯБВА:

 ДО 10.01.2019Г 17.00Ч. ДА ВНЕСАТ ДЕПОЗИТ ОТ 20 ЕВРО (40 ЛЕВА)  ПРИ ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА.

ДЕПОЗИТА ЩЕ СЕ ЗАПЛАТИ НА 11.01.2019Г КЪМ БЪЛГАРИЯ ЕР  И ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ВНЕСЛИ СУМАТА ОТ 20 ЕВРО ОТПАДАТ ОТ ПЪТУВАНЕТО.   

СЛЕД ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТА НЕ СЕ ПРАВИ ПРОМЯНА В ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ТЕЛ. 0878151264