ПРОМЕНЯМ

 

Утвърдената с моя заповед № 402-475/04.02.2019 г. организация на учебното време за ден 13. март 2019 г., както следва:

 

Пореден час

Първа смяна

Пореден час

Втора смяна

1.

07:40 – 08:10 ч.

1.

13:40 – 14:10 ч.

2.

08:20 – 08:50 ч.

2.

14:20 – 14:50 ч.

3.

09:00 – 09:30 ч. голямо междучасие

3.

15:00 – 15:30 ч.

4.

09:50 - 10:20 ч.

4.

15:40 – 16:10 ч. голямо междучасие

5.

10:30 – 11.00 ч.

5.

16:30 – 17:00 ч.

6.

11.10 – 11.40 ч.

6.

17:05 – 17:35 ч.

7.

ПС от 12.00 до 13.30ч

7.

17:40 – 18:10 ч.

 

 

На 13. Март 2019 г. втора смяна започва учебни занятия в 13.40 ч. с първи пореден от настоящата заповед час.

Час на класа  на VIII Г, Д, , XI Б, Г класове се провеждат във време и място след уговорка между преподавателя и съответната паралелка.

Нулевият час за Час за спортни дейности в VIII  В, , IX Д , X А класове се провеждат във време и място след уговорка между преподавателя и съответната паралелка.

След определения период се спазва утвърдената организация на учебното време за учебната 2018/ 2019 г.

 

ПРОМЕНЯМ

 

Утвърдената с моя заповед № 402-475/04.02.2019  г. организация на учебното време за 14 март 2019г, както следва:

 

Пореден час

Първа смяна

Пореден час

Втора смяна

1.

07:40 – 08:20 ч.

 

 

2.

08:30 – 09:10 ч.

 

 

3.

09:20 – 10:00 ч.

 

 

4.

10:20 - 11:00 ч.

 

 

5.

11:10 – 11.50 ч.

 

 

6.

12.00 – 12.40 ч.

0

12.00 – 12.40 ч

7

12:50 – 13:30 ч

1.

12:50 – 13:30 ч

 

 

2.

13:40 – 14:15 ч.

 

 

3.

14:25 – 15:00 ч.

 

 

4.

15:10 – 15:45 ч.

 

 

5.

16:00 – 16:35 ч.

 

 

6.

16:45 – 17:20 ч.

 

 

7.

17:30 – 18:05 ч.