Организация на учебното време за 18 март 2019г, както следва:

Пореден час

Първа смяна

Пореден час

Втора смяна

1.

07:40 – 08:10 ч.

 

 

2.

08:20 – 08:50 ч.

 

 

3.

09:00 – 09:30 ч.

 

 

4.

09:40 - 10:10 ч.

 

 

5.

10:30 – 11.00 ч.

 

 

6.

11.10 – 11.40 ч.

0

11.10 – 11.40 ч.

7

11:50 – 12:20 ч

1.

11:50 – 12:20 ч

 

 

2.

12:30 – 13:00 ч.

 

 

3.

13:10 – 13:40 ч.

 

 

4.

13:50 – 14:20 ч.

 

 

5.

14:40 – 15:10 ч.

 

 

6.

15:15 – 15:45ч.

 

 

7.

15:50 – 16:10 ч.