На 17.05.2019 г. ще се раздават Служебните бележки за допускане до ДЗИ за 12 клас, както следва:

  • 12а клас - от 12.00 ч. до 13.00 ч.
  • 12б клас - от 9.00 ч. до 10.30 ч.
  • 12в клас - от 12.00 ч. до 13.30 ч.
  • 12г клас - от 10.00 ч. до 12.00 ч.
  • 12д клас - от 10.00 ч. до 12.00 ч.

На 20.05.2019 г. ще се раздават Служебните бележки за допускане до ДЗИ за 12 клас от 10.00 ч. до 11.00 ч.