График за подаване на документи за прием на ученици в VIII клас за четвърто класиране

За учебната 2019/2020 година

  1. От 02.08.2019 до 06.08.2019 година - подаване на документи за участие в четвърто класиране в сградата на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, деловодство от 09:00ч. да 13:00ч. и от 14:00 до 17:00 часа
  2. 07.08.2019 - обявяване на класираните ученици в сайта на училището.
  3. От 07.08.2019 до 09.08.2019 г. – записване на класираните ученици.
  4. Информацията за всички незаети места да бъде актуализирана на 15.08.2019г., 02.09.2019г. и на 10.09.2019г.