Към 15 август 2019 година в 157 ГИЧЕ " Сесар Вайехо" НЯМА свободни места за прием на ученици в 8-ми клас за учебната 2019/2020 година.