8 клас - вторник от 11:55 до 12:40 при Т. Валентинова 

9 клас - понеделник от 13:30 до 14:15 при Ек. Цветкова 

10 клас - понеделник от 12:50 до 13:30 при В. Йорданова