С писмо на РУО София - град, изх. № РУО1-6004/05.03.2020г. е обявена грипна вакация от 06.03.2020г. до 11.03.2020г. (вкл.) Прекратяват се учебните занятия в посочения период. 

 По предписание на СРЗИ, грипната ваканция на учениците се удължава до 15.03.2020 г.