ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИЕ ПРОВЕДЕНА НА 15.02.2020 г. -