Срокът на въведените противоепидемични мерки, в това число и преустановяването на присъствената форма на учебните занятия, се удължава до 12.04.2020 г.