Първи срок:

Първа смяна: 8 А, Б, В; 9; 10 класове.

Втора смяна: 8 Г и Д клас; 11 и 12 класове.


Втори срок:

Първа смяна: 8 Г и Д клас; 11 и 12 класове.

Втора смяна: 8 А, Б, В; 9; 10 класове.