157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО”

Гр. София, ул. „Слатинска” 35, тел. и факс: 02/9710056, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЗАПОВЕД 

2284-814/29.06.2020 год.

 На основание чл.259, ал.1 и съгласно чл. 263, ал.1 на ЗПУО

СВИКВАМ

 Общо събрание  на 01.07.2020 г. /сряда/ от 10.00 ч. при следния дневен ред:

  1. Касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.
  2. Разни

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите и целия персонал  в училището за сведение и изпълнение.

       Копие от заповедта да бъде поставена на информационното табло до учителската стая.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

                                                                                                                                                                                                           ЕленаГеоргиева...................

                                                                                                                                                                                                                    Директор