157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО”

Гр. София, ул. „Слатинска” 35, тел. и факс: 02/9710056 e-mail u_4042@abv.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на комисията по прием на документи за записване на ученици в VIII клас

 

 всеки ден от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 

записването се осъществява в стая 306 на III етаж / коридор Обществени науки/ 

Вид дейност

Срок

1

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

4

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

5

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

10

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

11

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.