1. За IX клас – 3 свободни места, профил испански език и английски език

2. За ХI клас – 3 свободни места, профил испански език, английски език, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование - 11 А клас