2 /две/ свободни места за четвърто класиране

 

Приемане на документи: от 3.08.2020 год. до 10.08.2020 год. (вкл.) в сградата на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, КК - етаж 2.

 

Класиране на учениците – 11.08.2020 год.

 

Обявяване на приетите ученици – 12.08.2020 год.

 

Записване на приетите ученици – 13.08.2020 год. до 14.00 ч.

 

Работно време на комисията: 09:00 ч. до 14:00 ч.