ЗА VIII клас - 9:30 ч. в двора на училището

 

ЗА IX и Х клас 10:00 ч. в класните стаи

IX А - 405 стая         Х А - 305 стая

IX Б - 404 стая         Х Б - 304 стая

IX В - 403 стая         Х В - 303 стая

IX Г - 402 стая         Х Г - 302 стая

IX Д - 401 стая        Х Д - 301 стая

 

ЗА XI и XII клас 13:30 ч. в класните стаи

XI А - 405 стая        XII А - 305 стая

XI Б - 404 стая        XII Б - 304 стая

XI В - 403 стая        XII В - 303 стая

XI Г - 402 стая        XII Г - 302 стая