Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че считано от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено ще се обучават следните класове:

- 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д  

- 12А, 12Б, 12В, 12Г

В обучение от разстояние в електронна среда остават всички 8-ми, 10-ти и 11-ти класове.

 

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването - 

8.клас - Програма за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - 

9.клас - Програма за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - 

10.клас - Програма за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - 

11.клас - Програма за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. - 

12.клас - Програма за периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. -