Организация на дейностите на 15 септември 2017г.:
09:00ч. - ЧК за 11-тите и 12-тите класове в класните им стаи.

10:00ч. - откриване на учебната година в двора на гимназията!
След приключване на откриването 8-мите,9-тите и 10-тите класове провеждат ЧК в класните им стаи.

Успешна нова учебна година!!!