На 11 и 12 октомври от 18:30 часа ще се проведат родителски срещи при следния ред: 

8, 9, 10 класове и 12 А клас на 11. октомври 2017г. от 18:30ч.

11 класове и 12 Б, В и Г клас на 12. октомври 2017г. от 18:30ч.