Във връзка с провеждането на родителски срещи на 11 и 12 октомври

се променя графика на учебните занятия

само на ВТОРА смяна както следва:

 

1час : 12:50-13:30

2час: 13:40-14:15

3час: 14:25-15:00

4час: 15:10-15:45

5час: 16:00-16:35

6час: 16:45-17:20

7час: 17:30-18:05