kalendar2017

  ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

  НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА   2017/2018   ГОДИНА:

    01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
    23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
    03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
    31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

  НЕУЧЕБНИ ДНИ:

    21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
    23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
    25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

  НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

    07.02.2018 г. – I - XII клас

  КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

    15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
    01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
    15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
    29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
    29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)