ГРАФИК 

 

за провеждане  на изпити априлска сесия

 

през учебната 2017/2018г

 

 

 

 

Дата

Учебен предмет

Място и час

1.

13.04.2018г

 

История и цивилизации -  ЗП – XII клас

Зала 301    от 10ч

История и цивилизации -  ЗП –  X клас

История и цивилизации -  ЗП - IX клас

2.

17.04.2018г

Математика  –ЗП -  XII клас

Зала 301    от 10ч

Биология и здравно образование –ЗП -X клас

Математика  –ЗП -IX клас

Информационни технологии – ЗП- VIIIкл

3.

20.04.2018г

Физика и астрономия  –ЗП  – XII клас

Зала 301    от 10ч

Физика и астрономия  –ЗП - X клас

Физика и астрономия  –ЗП - IX клас

Музика  - ЗП - VIIIклас

4.

24.04.2018г

Испански език  –ПП – XII клас

Зала 301    от 10ч

Български език и литература- ЗИП  – X клас

Химия и опазване на околната среда  - ЗП– IX клас 

Български език и литература – ЗП-VIIIклас