Непедагогически персонал:

Счетоводител:

Елена Върбанова

ЗАТС:

Дафина Миланова

Библиотекар:

Мартин Хаджидимитров